Visie

In augustus 2012 reed er voor het laatst een treintje in het Nijmeegse Goffertpark. Daarmee kwam er na ruim 40 jaar een eind aan een fenomeen dat menig Nijmegenaar dierbaar was. Eind 2016 is er door drie oud-machinisten van het stoomtreintje een stichting opgericht met als doel: het Goffert­treintje nieuw leven inblazen.

De oprichters van Stoomgroep de Goffert hebben samen veel kennis van en ervaring met de Gof­fert­trein. Ze hebben vele honderden uren op de trein doorgebracht. Het opzetten van een succesvolle ex­ploi­tatie zal dan ook geen probleem zijn. Wat wel een probleem is: de Gofferttrein staat in Zwe­den en de oude treinrails zijn verwijderd.

Terugkopen trein en restauratie tracé

Voor het terughalen van de Gofferttrein is in eerste instantie vooral geld nodig. De stichting heeft met de huidige Zweede eigenaar goed contact. Door de eigenaar is al een verkoopintentie uitge­spro­ken. Ook over de prijs is inmiddels voldoende dui­de­lijk­heid. Om die reden is de Stoomgroep begin 2017 aan de slag gegaan met het werven van de benodigde fondsen: van particuliere donateurs, van subsidieverstrekkers en van za­kelijke sponsoren. Er is begroot dat voor het terugkopen en het res­tau­reren van het oor­spronkelijke tracé circa 100 duizend euro nodig zal zijn.

Exploitatie vanaf 2018

Naar verwachting zal de Gofferttrein in de zomer van 2018 weer zijn eerste rondje kunnen rijden door het Goffertpark. De stichting krijgt de volle medewerking van de ge­meen­te Nijmegen en kan terugvallen op een groot netwerk aan enthousiaste vrij­wil­li­gers. Het exploitatiemodel voor de trein zal, evenals voorheen, eenvoudig, doelmatig en zelfvoorzienend zijn:

  • Elk weekend met goed weer zal de trein rijden, zowel op zaterdag als op zondag
  • De trein zal worden bemand door twee vrijwilligers, een machinist en een conducteur
  • Kaartverkoop en verkoop van kleine versnaperingen gebeurt vanuit een verkoopcabine
  • Ritjes zullen een euro gaan kosten
  • De omzetverwachting, gebaseerd op historische cijfers, is ruimschoots toereikend om na aftrek van (onderhouds)kosten tot een sluitende exploitatie te kunnen komen.

Reacties zijn gesloten.