Motie SP: Gofferttrein groen sein?

Motie SP: Gofferttrein groen sein?
1ste indiener: S. Vat
De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 1 november 2017,
overwegende dat:
• Het college in haar beantwoording op 22 november 2016 heeft laten weten
positief te staan ten aanzien van het initiatief van Stoomgroep de Goffert om het
treintje weer in de Goffert te terug te brengen;
• Het college heeft toegezegd om het initiatief van Stoomgroep De Goffert
ambtelijk te ondersteunen;
• De initiatiefnemers van Stoomgroep de Goffert middels collectes en enquêtes
reeds een jaar lang belangeloos bezig zijn met de financiering van dit project;
verzoekt het college,
1. De raad te informeren over de activiteiten die vanuit de gemeente zijn
ondernomen om het project ambtelijk te ondersteunen, de raad tevens te informeren
over de vorderingen die met het project zijn gemaakt, evenals potentiele technische of
planmatige belemmeringen met betrekking tot de terugkeer van het Gofferttreintje.
2. Te onderzoeken welke kosten gemaakt zouden moeten worden voor het
terugbrengen van het Gofferttreintje en daarbij te inventariseren welk gedeelte van dat
bedrag door particuliere sponsoring kan worden opgehaald.
Beslispunt 1
Voor 30 SP, GroenLinks, PvdA, VVD, Gewoon Nijmegen, CDA, Stadspartij DNF,
VSP, VoorNijmegen.NU
Tegen 7 D66
Beslispunt aanvaard
Beslispunt 2
Voor 18 SP, VVD, Gewoon Nijmegen, CDA, Stadspartij DNF, VSP,
VoorNijmegen.NU
Tegen 19 GroenLinks, D66, PvdA
Beslispunt verworpen

Geef een reactie