Ter info: Hoe is de stand van zaken?

Beste donateurs en volgers. In de afgelopen maanden, sinds de Raad van State het sein voor de stichting op groen heeft gezet, is er veel overleg geweest binnen het bestuur van de stichting, maar ook met andere partijen. Er is overleg gevoerd met de wijkregisseur van de gemeente Nijmegen. Aan…

Lees verder

Wist U Dat……

In januari 2018 werd bekend, dat het tracé van het stoomtreintje Rollecate in het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Goffert-Winkelsteeg 2017 is opgenomen. De verwachting was dat het ontwerpbestemmingsplan aan de toen – nieuw te kiezen – gemeenteraad zou worden voorgelegd ter vaststelling. Op dit ontwerpbestemmingsplan kon iedereen reageren en eventueel bezwaar aantekenen.…

Lees verder

Statiegeldactie Albert Heijn Zwanenveld

Afgelopen maandag is er een statiegeldactie gestart bij Albert Heijn Zwanenveld.Wij zijn ook met deze actie ontzettend blij. Ook bij deze statiegeldactie hopen wij dat er veel statiegeldbonnetjes gedoneerd worden aan onze stichting. U levert hiermee een bijdrage aan de bouw van de remise, de bouw van een perron of…

Lees verder

Statiegeldactie Albert Heijn Groenestraat

In de maand september heeft bij Albert Heijn aan de Groenestraat een statiegeldactie plaatsgevonden. De actie heeft € 103,25 opgebracht. Afgelopen donderdag werd de envelop overhandigd aan de Stoomgroep. Wij willen iedereen die lege flessen bij Albert Heijn aan de Groenestraat heeft ingeleverd bedanken. Wij zijn hier uiteraard heel blij…

Lees verder

Statiegeldactie COOP Symfoniestraat

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om bij COOP Symfoniestraat de statiegeldflessen te doneren aan Stichting Stoomgroep de Goffert. U steunt hiermee het doel om het stoomtreintje weer in het Goffertpark te laten rijden. De actie loopt door tot en met 31 december. Deze actie wordt ondersteund door COOP Nederland.…

Lees verder