Over ons

Stichting Stoomgroep de Goffert is opgericht op 2 november 2016. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67203779 en RSIN 856874218.

ANBI-status

De stichting heeft de ANBI-status. Giften vanaf 60 euro kunnen dan afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Donaties van bedrijven kunnen van de winst worden afgetrokken. Meer informatie leest u op onze aparte pagina over de ANBI.

Beleidsplan

Voor de periode 2017/2018 heeft de stichting twee hoofddoelen geformuleerd:

  1. Het verwerven, terugbrengen en restaureren van het historisch materieel en tracé;
  2. Het opzetten van een effectieve en evenwichtige exploitatie van de Gofferttrein als publieksattractie in het Goffertpark.

Hoe de stichting deze doelen denkt te realiseren is terug te lezen in ons beleidsplan. Dit plan is als PDF-bestand te downloaden van onze site.

Reacties zijn gesloten.