Over ons

Stichting Stoomgroep de Goffert is opgericht op 2 november 2016 door Pim Egbertzen (voorzitter), Jordi Wouters (secretaris) en Robert Quint (penningmeester). Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67203779 en RSIN 856874218.

ANBI-status

Momenteel heeft de stichting nog geen ANBI-status. De aanvraag hiervoor ligt echter al wel bij de Belastingdienst. Als de status wordt toegewezen, zal dit met terugwerkende kracht zijn (d.w.z. met ingang van de oprichtingsdatum van de stichting). Giften vanaf 60 euro kunnen dan (onder voorwaarden) afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Dat geldt dan dus ook voor donaties die we reeds hebben ontvangen.

Beleidsplan

Voor de periode 2017/2018 heeft de stichting twee hoofddoelen geformuleerd:

  1. Het verwerven, terugbrengen en restaureren van het historisch materieel en tracé;
  2. Het opzetten van een effectieve en evenwichtige exploitatie van de Gofferttrein als publieksattractie in het Goffertpark.

Hoe de stichting deze doelen denkt te realiseren is terug te lezen in ons beleidsplan. Dit plan is als PDF-bestand te downloaden van onze site.

Reageren is niet mogelijk